Etablering af NIDCAP Træningscenter & NIDCAP Center på Aarhus Universitetshospital i Skejby

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Newspaper articleCommunication

  • Hanne Aagaard
  • Eva Jørgensen, Aarhus Universitetshospital, Børneafdeling, Denmark
Det Neonatale afsnit på Aarhus Universitetshospital i Skejby er sammensat af 4 enheder – Neonatal Intensivafsnit (senge: 6), Neonatalafsnittet (senge: 21), Mor-barn afsnittet (senge: 8) og en ny etableret ordning, ’Tidlig Udskrivelse Til Hjemmet’ (TUTH), der har plads til 3 familier af gangen.
Fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby har ca. 5.000 fødsler årligt, hvoraf ca. 300 børn fødes før uge 37 og ca. 80 er født meget for tidligt (<32 uger). Samlet indlægges gennemsnitlig 800 børn årligt til neonatal behandling og pleje.
Det tværfaglige team omfatter 115 sygeplejersker og 14 speciallæger. Desuden er der tilknyttet ’en psykolog, ’en præst, ’en socialrådgiver, ’en diætist samt to fysioterapeuter. To sygeplejersker er ammecertificeret, fire sygeplejersker er uddannet NIDCAP professionelle og tre er under uddannelse; og endelig er ’en sygeplejerske i gang med NIDCAP træneruddannelsen og forventes certificeret i 2015.
Original languageDanish
JournalFagbladet Præmaturitet
Volume1
Issue8
Pages (from-to)18-19
Number of pages2
Publication statusPublished - 15 Mar 2012

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 60192835