Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Et kvælstofudledningskort

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Udledningen af kvælstof til overfladevand sker både fra punktkilder
og diffuse kilder i et opland, herunder især fra landbrugsarealer. Muligheden
for at etablere et kvælstofudledningskort på lokal skala
(200-1200 ha) i 3 pilotoplande er blevet undersøgt. Kan det gøres?
Og med hvilke usikkerheder. Og hvordan kan data anvendes til at
undersøge den lokale grundvandsretention af kvælstof?
Original languageDanish
JournalVand & Jord
Issue4
Pages (from-to)173-177
Number of pages5
ISSN0908-7761
Publication statusPublished - Dec 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 143079244