Department of Law

Erhvervsmiljøretten: Miljøgodkendelsesordninger, miljøkvalitetskrav og proces- og digitaliseringskrav

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearchpeer-review

Bogen behandler erhvervsmiljøretten med hovedvægten på den helt afgørende betydning, som EU-miljøretten har for de krav, der stilles til det miljøkvalitetsniveau og de virkemidler, der anvendes i dansk ret. De særlige krav, der stilles til sagsbehandlingen som konsekvens af EU's og Danmarks tiltrædelse af Århuskonventionen indgår blandt de meget centrale virkemidler, der behandles i bogen. Digitaliseringens afgørende betydning er ét af de øvrige emner, der går på tværs af fremstillingen. Miljøgodkendelsessystemerne, som de er reguleret hhv. i IE-direktivet, miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven har været bestemmende for afgrænsningen af de emner, der behandles.
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherDjøf Forlag
Number of pages1,010
ISBN (Print)978-87-574-3123-0
Publication statusPublished - 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 108906592