Erfaringer med fangstforsøg af ulv i perioden 2019-2020

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

I 2017 ynglede ulven (Canis lupus) i Danmark for første gang i nyere tid (Sunde& Olsen, 2018). Etableringen af en ulveflok og forventningen om en yderligere bestandstilvækst af ulv i Danmark, foranledigede et lokalt såvel som nationalt ønske om at igangsætte GPS-mærkning af ulve i Danmark med henblik på at opnå bedre viden om deres generelle økologi og adfærd, ikke mindst i forhold til mennesker og tilhørende infrastruktur.I forbindelse med et projekt støttet af Aage V. Jensens Naturfond, ansøgte Aarhus Universitet (AU) i februar 2018 Miljøstyrelsen (MST) om en toårig dispensation til at iværksætte et pilotforsøg med fangst og GPS-mærkning af ulve i Danmark. Ansøgningen omfattede fod-fælder (gummi-beklædte fodsakse,”softcatch”) som den primære fangstmetode, der internationalt anvendes som standardmetoden til levende fangst af ulv i områder uden dyb sne. I august 2018 gav MST AU dispensation til fangst og GPS-mærkning af ulve i Danmark, dog ikke med brug af softcatch-fælder. Fangstforsøgene har derfor alene omhandlet de to sekundære metoder, permanente fangstanlæg og ’fladry’-metoden.I det følgende, evalueres erfaringerne med disse to metoder i de to fangstsæsoner(2019-2020) efter dispensationen blev givet.
Original languageDanish
Publication yearNov 2020
Number of pages15
Publication statusPublished - Nov 2020

Series

SeriesFagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
Number84
Volume2020

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 202533955