Department of Economics and Business Economics

Er regnemodellerne for rationelle?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Documents

Artiklen diskuterer fordele og ulemper ved at inddrage adfærdsøkonomiske effekter i de
regnemodeller, som benyttes af bl.a. Finansministeriet. Artiklen bruger den seneste reform af
dagpengesystemet fra 2015 som case. Artiklen konkluderer, at selvom der er vanskeligheder
ved at fastlægge den præcise størrelsesorden af potentielle adfærdsøkonomiske effekter, bør
de medregnes i fremtidens regnemodeller. De usikkerheder, der knytter sig til størrelsen af
de adfærdsøkonomiske effekter, bør ligesom usikkerhederne på mange andre økonomiske
parametre håndteres ved følsomhedsberegninger, der giver et reelt billede af usikkerheden på
skønnene.
Original languageDanish
JournalSamfundsøkonomen
Issue1
Pages (from-to)81-90
Number of pages10
ISSN0108-3937
Publication statusPublished - 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 187622957