En familie dannes: En undersøgelse om viden og indsatser på familieområdet

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommunication

Rapporten ”En familie dannes” præsenterer en undersøgelse af familiedannelse i Danmark anno 2016. Formålet er at identificere, hvilke udfordringer familier oplever i forbindelse med familiedannelse samt give et overblik over eksisterende indsatser på familieområdet. Det er hensigten, at rapporten skal bidrage med viden og forslag til fremtidige indsatser, der kan støtte udvikling
af sunde og robuste familier med evne til at tilpasse sig familielivets
udfordringer.
Grundlaget for at etablere familie har gennemgået væsentlige ændringer over de seneste generationer. Som følge af prævention, abort, ændrede reproduktionsformer og ligestilling på arbejdsmarkedet vælger forældre i dag hyppigt at få børn i en senere alder og kombinere familielivet med et forpligtende arbejdsliv. Det indebærer ofte en travl hverdag med mindre tid til samvær med børn og familie. Næsten hver anden familie i Danmark oplever at
udfordringerne bliver så store, at det ender med brud af samlivet mellem forældrene. Flere børn og voksne må derfor omstille sig på en ny hverdag med nye familieformer.
Analysen i rapporten baserer sig på viden indsamlet via litteratursøgning,
interviews med forskere, fagfolk og familier samt en workshop med deltagelse af faglige eksperter. På baggrund af denne viden identificeres en række områder, som giver modern familier udfordringer:
• Parforholdet – nedsat fokus på det emotionelle forhold
mellem forældrene og hjælpen opsøges for sent
• Overgangen til familien – mere tidskrævende og ansvarfuldt
end forventet
• Trivsel i hverdagen – vanskeligheder ved at finde balancen
mellem arbejds- og familieliv
• Brud i parforholdet – nedsat samarbejde mellem forældrene
i den brudte familie
• Sammensatte familier – kompleksitet i rollefordeling og
relationerne mellem de nye familiemedlemmer
Med udgangspunkt i analysen præsenteres en række forslag til fremtidige indsatsområder, der kan støtte familiedannelse. Disse er sammenfattet i 22 konkrete anbefalinger til sidst i rapporten inden for temaerne generelle udviklingsmuligheder, forældreskabet, familielivet i hverdagen, brud i parforholdet og nye familieformer.
Original languageDanish
Title of host publicationEn familie dannes : En undersøgelse om viden og indsatser på familieområdet
Publication year14 Jan 2017
Publication statusPublished - 14 Jan 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 108510466