Aarhus University Seal

Emotionelt arbejde og læring i asynkron peer feedback

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Tidligere forskning i peer feedback har fokuseret på, hvordan kognitive og indholdsmæssige frem for emotionelle forhold har betydning for studerendes læring. Denne artikel undersøger sammenhænge mellem deres læring og det det emotionelle arbejde, der kan være forbundet med asynkron peer feedback via Screencast. I et emotionssociologisk perspektiv undersøger vi med afsæt i tre fokusgruppeinterviews, hvordan informanterne oplever at få og give peer-feedback til en ”usynlig” modtager. Resultaterne viser, at asynkron peer feedback har et stort læringspotentiale, hvor studerende får indsigt i egne opgaver gennem indblik i medstuderendes arbejde. Følgende tre emotionelle balancer præger deres peer feedback og emotionelle arbejde: 1. At udvise personligt nærvær samtidigt med faglig distance. 2. At integrere egne med modtagers forventninger. 3. At balancere faglig sikkerhed og usikkerhed. Vi sammenfatter disse fund i en dialogisk model, der kan anvendes i kvalificeringen af studerendes arbejde med peer feedback på synkrone møder før og efter asynkron peer feedback.
Original languageDanish
JournalDansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
Volume17
Issue33
Pages (from-to)97-115
Number of pages18
ISSN1901-5089
DOIs
Publication statusPublished - Oct 2022

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 282717206