Elevpraksis: Data fra elevsurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter. Teknisk rapport

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

  • Morten Pettersson, Denmark
  • Thomas Illum Hansen, Nationalt Videncenter for Læremidler, Denmark
  • Jeppe Bundsgaard
I Demonstrationsskoleprojektet er der indsamlet spørgeskemaer fra elever på 3.-8. klassetrin. Alle elever i en klasse er udvalgt til at svare på spørgeskemaet, hvis deres lærere har deltaget i Demonstrationsskoleprojektets intervention med pågældende klasse i fokus. I Demonstrationsskoleforsøget svarer eleverne både på spørgeskemaer før og efter, de har deltaget i interventionen. Denne rapport indeholder analyser baseret på spørgeskemadata indsamlet før interventionen. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål til baggrundsoplysninger, holdning til og deltagelse i undervisning, brug af it og syn på it. Rapportens primære formål er at konstruere og validere teoretisk relevante mål til videre analyse, når al data er indsamlet efter interventionens afslutning. I forbindelse med konstruktion af mål i denne rapport afrapporteres frekvenser og også udvalgte bivariate analyser med andre elevkarakteristika. Da rapporten primært har fokus på at validere mål til brug i senere analyser, afrapporteres kun disse spørgsmål.
Original languageDanish
Place of publicationOdense
PublisherLæremiddel.dk
Number of pages30
ISBN (Print)978-87-996212-1-7
Publication statusPublished - 2016

    Research areas

  • It-didaktik, Måling, Grundskole, Folkeskole

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 95993126