Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Elevers tidlige skriveudvikling: Identificerede trin

Research output: Working paper/Preprint Working paperResearch

I ATEL undersøger vi elevers tidlige skriveudvikling (0.klasse -2. klasse med blik ind i 3. og 4. klasse) sådan som denne kan identificeres i elevtekster skrevet i Skriv&Læs. Som redskab til kunne undersøge denne udvikling har vi udviklet en analysemodel,som har grundlag i systemisk funktionel lingvistik, dansk funktionel lingvistik og strukturel viden om sætnings-opbygning i dansk.1Mange forhold spiller en rolle for skriveudvikling set i et livsperspektiv, men vi har særligt identificeret hvordan den kanforegå sprogligt i de tidlige skoleår. Vi undersøger derved børns skriveudvikling som den muliggøres og udfolder sig inden for skolens domæne, og mere præcist inden for dansk og i mindre grad i den øvrige fagrække i indskolingen, og samtidig betinget af mulighederne i Skriv&Læs. Samtidig forstår vi den enkelte elevs betydningsskabende valg i en tekst som forbundet med elevens sproglige re-pertoire, med skrivesituationen, med elevens interesse og med elevens fortolkning af, hvad der forventes i situationen. Disse kontekstuelle forhold har vi ikke kunnet undersøge direkte, men forudsætte i vores forståelse af de mønstre, vi har kunnet identificere, og som giver et rigt og nyt robust indblik i emergent disciplinary writing.
Original languageDanish
Place of publicationDPU, Aarhus Universitet
Pages1-28
ISBN (Print)87-7684-519-2
Publication statusPublished - Jan 2021

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 207776419