Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Eksternt forord

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingPreface/postscriptCommunication

I august 2018 trådte en dagtilbudsreform i kraft. Dagtilbuddet (dagplejen, vuggestuen og børnehaven) fik en ny formålsformulering og en styrket pædagogisk læreplan, som afløste den pædagogiske læreplan fra 2004. Formålet i den nye Dagtilbudslov udstikker perspektiver for arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. I formålet er indskrevet tre centrale fagbegreber, nemlig dannelse, børneperspektiv og læringsmiljø. Selv om disse ikke er nye i den pædagogiske debat er det en nyhed, at de indgår i formålsformuleringen. Den styrkede pædagogiske læreplan rummer same fire pædagogiske temaer som 2004 loven, men de er dog opdaterede og reformuleret. Der ønskes fortsat en målorientering, men frem for mål for det individuelle barns læring, sættes mål for læringsmiljøet. Elbæk, I., Meibom, C., Krogkjær, S.B- & Nielsen, H.S. (Red.). (2016). Master for en styrket pædagogisk læreplan. Pædagogisk grundlag og ramme for det videre arbejde med læreplanstemaer og få brede pædagogisk mål. København: Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. Børne- og Socialministeriet (2018). Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen. LOV nr 554 af 29/05/2018 (Gældende).
Original languageDanish
Title of host publicationLivsmestring og livsglede i barnehagen
EditorsIngunn Størksen
Number of pages4
Place of publicationOslo
PublisherCappelen Damm Akademisk
Publication year15 Aug 2018
Pages8-11
ISBN (print)9788202586409
Publication statusPublished - 15 Aug 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 131872482