Dramaturgisk interferens i undervisningen

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

På Aarhus Universitet, dramaturgiuddannelsen, har vi gennem årene udviklet et dramaturgisk koncept for en interaktiv performance, som vi iscenesætter med ældre studerende for nye studerende. Konceptet udsprang af ønsket om at møde de studerende, vi underviser, i deres diversitet og lade dem blive set af hinanden - personligt, fagligt og kulturelt – for at præsentere hver enkelt, uden at lægge pres på den enkelte. Det sammenfatter samtidig en række faglige mål.

Konceptet er en case fra bacheloruddannelsen i dramaturgi, hvor vi begge er ansat som forskere og undervisere. Vi uddanner dramaturgistuderende til en fremtid, vi ikke kender. Hans-Theis Lehmann og Patrick Primavesi pin pointer i artiklen Dramaturgy on shifting grounds, hvordan dramaturger aktuelt står overfor en særlig udfordring og opgave (Lehmann & Primavesi 2015). Med shifting grounds som præmis, kan dramaturgiske analytikere bidrage til at formulere en kunstproces’ potentialitet. Målet med dramaturgiuddannelsen konvergerer med denne tanke, idet vi ønsker at træne praksissensitive analytikere, som har basale teater- og dramaturgikompetencer, de kan overføre til mange typer af sociale rum, kontekster og samtaler, og som kan stille spørgsmål ved de genrer og kategorier, der til enhver tid definerer teaterkunst. Som dramaturgiske analytikere skal de trænes i at se det endnu ikke realiserede, men også det endnu ikke definerede, hvilket eksisterer i spændingen mellem det aktuelle og det, som skal komme. Og dette kræver træning gennem dramaturgisk og teaterpædagogisk praksis samt mange forskellige tilskueroplevelser.
Læringsmålene i Teaterpraksis 1, et 10 ects fagelement, artiklen henviser til, er facilitering af processer, der har andre udgangspunkter end den dramatiske tekst, herunder viden om deltager- og publikumspositioner. De studerende møder faget på deres første semester, og i undervisningen arbejder de med forumteater og vurderingsøvelser, procesdrama, immersive- og deltagerorienteret teater og som et særligt element, videoprojicering og liveoptagelser. Når vi her har valgt at præsentere et dramaturgisk koncept for en interaktiv performance er det for at formidle, hvordan vi iscenesættelser begivenheden for at give tilskuerne/deltagerne (studerende) en oplevelse på egen krop af, hvordan et dramaturgisk koncept kan rammesætte observation af egen kulturelle praksis. Det er vigtigt at pointere, at eksemplet i denne artikel er en enkelt begivenhed i undervisningen, som følges op af indføring i bl.a. vurderingsøvelser (Byreus 1995) og videoteknisk arbejde.
Original languageDanish
Title of host publicationUndervisningens dramaturgi : Fortellinger og analyser fra klasserommet
EditorsFriede Lindstøl, Jannike Ohrem
Place of publicationBergen
PublisherFagbokforlaget
Publication dateFeb 2023
Pages286-296
Chapter22
ISBN (Print)9788245034042
Publication statusPublished - Feb 2023

Cite this