Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dramatiseret museumsformidling -: når publikums deltagelse får betydning

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Ingrid Vatne, Denmark
Museernes rolle som formidlere af viden om historien har været præget af forandring de senere årtier. Forandringen vedrører især den måde, hvorpå publikum indtænkes i forhold til formidlingsbudskabet. Nærværende artikel undersøger formidlingsbudskabet i formidlingssituationer, hvor aktivering af sanser og følelser anvendes for at inddrage publikum. Artiklen bygger på ph.d. afhandlingen Dramatiseret Museumsformidling – en undersøgelse af deltageraspektet i formidling på frilandsmuseer og historiske centre, forsvaret i december 2013. Med udgangspunkt i deltagerperspektivet søger artiklen at italesætte formidlingsbudskabets forskelligartede karakter, når budskabet frembringes gennem handling og adfærd. Gennem case study er det artiklens hensigt at pege på, at kommunikation af et budskab er afhængig af, hvordan publikums deltagelse får betydning i forhold til handlingsforløbet.
Original languageDanish
JournalNordisk Museologi
Volume2015
Issue1
Pages (from-to)112-127
Number of pages16
ISSN1103-8152
Publication statusPublished - 2015

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 79465973