DMU's vurdering af problemer vedrørende udvikling af glyfosatresistens som følge af anvendelsen af glyfosat i glyfosattolerante afgrøder, set i dansk sammenhæng. Angående Miljøstyrelsens forespørgsel af 17. februar 2010 vedrørende herbicidresistent ukrudt som opfølgning på MPU møde af 12. februar 2010

  Research output: Memorandum/expositionQuestion & Answer/hearing

  Abstract

   

  Glyfosatresistens hos ukrudt i forbindelse med dyrkning af glyfosattolerante GMO-afgrøder kan opstå på to måder, enten fordi GMO-afgrøderne spreder sine gener til vilde slægtninge, eller ved at ukrudtet selv udvikler resistens i forbindelse med at der anvendes glyfosat på det samme areal flere på hinanden følgende år. Det resistente ukrudt vil, hvis der ikke indføres tiltag der reducerer udviklingen af resistent ukrudt, medføre at anvendelsen af herbicider forøges, hvilket igen potentielt vil øge belastningen af natur og miljø. Det er ved anvendelse af nogle simple forholdsregler i dyrkningen af glyfosattolerante afgrøder muligt at reducere udviklingen af resistens hos ukrudt.

  Original languageDanish
  Publication date2010
  Number of pages4
  Project No.08-8346
  File no.DMU-35-00002
  Finished10/03/2010
  Publication statusPublished - 2010

  Cite this