Department of Economics and Business Economics

Diskussionen af Nykredits børsnotering i Finans/Invest samt forslag til en aktionærforeningsmodel

Research output: Working paperResearch

Documents

  • wp17_03

    Final published version, 775 KB, PDF document

Møller og Nielsen (2016) argumenterer for, at Nykredit Holding efter en børsnotering er ”tvunget” til at maksimere markedsværdien af aktierne, og at dette indebærer, at Nykredits realkreditlåntagere og Foreningen Nykredit ikke får noget ud af ”kundekronemodellen”. Christensen og Rangvid (2016) argumenterer for, at ”kundekronemodellen” tjener til at holde realkreditlåntagernes bidragssatser i ave.
Disse argumenter diskuteres og klarlægges i denne artikel. På baggrund heraf præsenteres og diskuteres en alternativ model – en aktionærforeningsmodel – til løsning af Nykredits kapitaludfordring.
Nærværende artikel er tænkt som et debatoplæg og rejser spørgsmålet, om man helt skal kaste en flere hundrede år gammel realkreditmodel på møddingen.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherInstitut for Økonomi, Aarhus Universitet
Number of pages60
Publication statusPublished - 14 Sep 2017
SeriesManagement Working Papers
Number2017-03

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 117052976