Aarhus University Seal

Digitalt understøttet faglighed og almendannelse: rapport angående DUFA-projektet

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Standard

Digitalt understøttet faglighed og almendannelse : rapport angående DUFA-projektet. / Tække, Jesper; Paulsen, Michael.

København : Undervisningsministeriet, 2019. 89 p.

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Harvard

APA

CBE

Tække J, Paulsen M 2019. Digitalt understøttet faglighed og almendannelse: rapport angående DUFA-projektet. København: Undervisningsministeriet. 89 p.

MLA

Tække, Jesper and Michael Paulsen Digitalt understøttet faglighed og almendannelse: rapport angående DUFA-projektet København: Undervisningsministeriet. 2019.

Vancouver

Tække J, Paulsen M. Digitalt understøttet faglighed og almendannelse: rapport angående DUFA-projektet. København: Undervisningsministeriet, 2019. 89 p.

Author

Tække, Jesper ; Paulsen, Michael. / Digitalt understøttet faglighed og almendannelse : rapport angående DUFA-projektet. København : Undervisningsministeriet, 2019. 89 p.

Bibtex

@book{9ad7bb8e150349948971a37031b9d0c6,
title = "Digitalt underst{\o}ttet faglighed og almendannelse: rapport ang{\aa}ende DUFA-projektet",
abstract = "Indledning Denne Rapport er blevet til som en del af DUFA-projektet (Digitalt Underst{\o}ttet Faglighed og Almendannelse). Form{\aa}let med DUFA-projektet er at afd{\ae}kke, hvordan anvendelse af it og digitale l{\ae}ringsressourcer i gymnasiet kan underst{\o}tte faglighed og almendannelse. Afd{\ae}kningen er foranlediget af Undervisningsministeriet i forbindelse med gymnasiereformen, der blev indg{\aa}et aftale om 3. juni 2016, med ikrafttr{\ae}delse fra skole{\aa}ret 2017-2018. Mere specifikt har DUFA-projektet udviklet 10 eksemplariske forl{\o}b, der kan vise, hvorledes man i forskellige gymnasiale fag og dannelsesomr{\aa}der kan handle og t{\ae}nke i forhold til problematikken om at f{\aa} digitalisering til at styrke faglighed og almendannelse. Hensigten med de eksemplariske forl{\o}b er s{\aa}ledes at tilvejebringe et konkret inspirationsgrundlag. Beskrivelse af de 10 forl{\o}b er vedlagt som appendiks. Der bliver udarbejdet to b{\o}ger om DUFA-projektet. Den f{\o}rste bog blev udgivet i 2018. Den giver et overblik over digitalisering i relation til styrkelse af faglighed og almendannelse. Den er anlagt som et forskningsoverblik og begrebsafklaring, der giver udgangspunkt og rammer for at anl{\ae}gge digitalt underst{\o}ttede undervisningsforl{\o}b i gymnasieskolen og alts{\aa} i en dansk dannelseskontekst. I DUFA-projektet tjente den som et s{\aa}dant udgangspunkt for 12 undervisere, 6 fra hhv. R{\o}dkilde – og Silkeborg Gymnasium, der var med i projektet og som alle skulle udvikle 2 undervisningsforl{\o}b hver. Bog 2 (under forberedelse, udgives i 2019) operationaliserer forskningsoverblik og begrebsafklaring fra bog1 til en analysestrategi, der f{\o}lgende anvendes til at analysere og diskutere 10 eksemplariske digitalt underst{\o}ttede undervisningsforl{\o}b. De 10 forl{\o}b blev udvalgt blandt alle DUFA-forl{\o}bende som eksemplariske og bog 2 giver p{\aa} basis af sine konkrete analyser en diskussion af digitalt underst{\o}ttet faglighed og almendannelse i den danske gymnasieskole. Selvom de 10 forl{\o}b er udviklet p{\aa} 2 STX-gymnasier, s{\aa} adresseres alle de gymnasiale uddannelser. S{\aa}ledes er de teorier og modeller, der opstilles i rapporten, rettede mod gymnasieskolen som s{\aa}dan. Det som er i fokus, er ikke s{\ae}rlige problematikker p{\aa} STX, men hvorvidt forskellige undervisningsm{\ae}ssige forst{\aa}elser og anvendelser af digitale teknologier og medier kan underst{\o}tte og styrke faglighed og almendannelse (der er form{\aa}let med alle de gymnasiale uddannelser). I forhold til faglighed fokuseres p{\aa} tre overordnede fagligheder – naturfaglighed, samfundsfaglighed og kulturfaglighed. Det er forskelligt, hvordan disse v{\ae}gtes i de gymnasiale uddannelser. P{\aa} HHX v{\ae}gtes fx samfundsfagligheden h{\o}jt, mens der kun er lidt naturfaglighed. Ligeledes er der forskel p{\aa} v{\ae}gtningen i forskellige studieretninger. Ingen gymnasial uddannelse eller studieretning har dog sin hovedv{\ae}gt af faglighed uden for de tre n{\ae}vnte fagligheder. I forhold til almendannelse fokuseres p{\aa} tre dimensioner, nemlig kundskab, indstilling og eksistens. Som det vil fremg{\aa} af rapporten, kan disse tre almene dimensioner v{\ae}gtes forskelligt i forskellige uddannelser, fag og undervisningsforl{\o}b, men er alle tre uomg{\ae}ngelige i enhver uddannelse, der har almendannelse som form{\aa}l. Igen er fokus s{\aa}ledes ikke p{\aa} s{\ae}rlige STX-problematikker, men p{\aa} forhold, der er relevante for gymnasiet som s{\aa}dan. Det som analyseres, diskuteres og evalueres i forhold til de 10 forl{\o}b, er derfor i alle tilf{\ae}lde forhold af relevans for almendannelse generelt og de n{\ae}vnte overordnede fagligheder. Rollen som denne rapport spiller, er at give et kort og let tilg{\ae}ngeligt overblik. Det vil sige at man, hvis man vil have det fulde og dybe overblik s{\aa}vel teoretisk som empirisk og analytisk m{\aa} l{\ae}se de to b{\o}ger der er udgivet p{\aa} forlaget Unge P{\ae}dagoger som del i serien ”Medialisering & undervisning”. F{\o}rst resumerer rapporten den teoretiske ramme i form af en model og dertil h{\o}rende analysestrategi. Herefter resumeres det empiriske grundlag og den anvendte metode, hvorefter rapporten ud fra analysestrategien giver en analyse af 3 af de 10 eksemplariske undervisningsforl{\o}b (et forl{\o}b fra hvert af de tre faglige hovedomr{\aa}der som rapporten arbejder med). Efterf{\o}lgende viser vi, hvordan model og analysestrategi kan anvendes som evalueringsv{\ae}rkt{\o}j, ved at evaluere de 3 eksemplariske undervisningsforl{\o}b. Slutteligt konkluderes der kort og der peges p{\aa} DUFA-projektets v{\ae}sentligste resultater.",
keywords = "almendannelse, gymnasie, digitale medier",
author = "Jesper T{\ae}kke and Michael Paulsen",
year = "2019",
month = mar,
day = "13",
language = "Dansk",
publisher = "Undervisningsministeriet",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - Digitalt understøttet faglighed og almendannelse

T2 - rapport angående DUFA-projektet

AU - Tække, Jesper

AU - Paulsen, Michael

PY - 2019/3/13

Y1 - 2019/3/13

N2 - Indledning Denne Rapport er blevet til som en del af DUFA-projektet (Digitalt Understøttet Faglighed og Almendannelse). Formålet med DUFA-projektet er at afdække, hvordan anvendelse af it og digitale læringsressourcer i gymnasiet kan understøtte faglighed og almendannelse. Afdækningen er foranlediget af Undervisningsministeriet i forbindelse med gymnasiereformen, der blev indgået aftale om 3. juni 2016, med ikrafttrædelse fra skoleåret 2017-2018. Mere specifikt har DUFA-projektet udviklet 10 eksemplariske forløb, der kan vise, hvorledes man i forskellige gymnasiale fag og dannelsesområder kan handle og tænke i forhold til problematikken om at få digitalisering til at styrke faglighed og almendannelse. Hensigten med de eksemplariske forløb er således at tilvejebringe et konkret inspirationsgrundlag. Beskrivelse af de 10 forløb er vedlagt som appendiks. Der bliver udarbejdet to bøger om DUFA-projektet. Den første bog blev udgivet i 2018. Den giver et overblik over digitalisering i relation til styrkelse af faglighed og almendannelse. Den er anlagt som et forskningsoverblik og begrebsafklaring, der giver udgangspunkt og rammer for at anlægge digitalt understøttede undervisningsforløb i gymnasieskolen og altså i en dansk dannelseskontekst. I DUFA-projektet tjente den som et sådant udgangspunkt for 12 undervisere, 6 fra hhv. Rødkilde – og Silkeborg Gymnasium, der var med i projektet og som alle skulle udvikle 2 undervisningsforløb hver. Bog 2 (under forberedelse, udgives i 2019) operationaliserer forskningsoverblik og begrebsafklaring fra bog1 til en analysestrategi, der følgende anvendes til at analysere og diskutere 10 eksemplariske digitalt understøttede undervisningsforløb. De 10 forløb blev udvalgt blandt alle DUFA-forløbende som eksemplariske og bog 2 giver på basis af sine konkrete analyser en diskussion af digitalt understøttet faglighed og almendannelse i den danske gymnasieskole. Selvom de 10 forløb er udviklet på 2 STX-gymnasier, så adresseres alle de gymnasiale uddannelser. Således er de teorier og modeller, der opstilles i rapporten, rettede mod gymnasieskolen som sådan. Det som er i fokus, er ikke særlige problematikker på STX, men hvorvidt forskellige undervisningsmæssige forståelser og anvendelser af digitale teknologier og medier kan understøtte og styrke faglighed og almendannelse (der er formålet med alle de gymnasiale uddannelser). I forhold til faglighed fokuseres på tre overordnede fagligheder – naturfaglighed, samfundsfaglighed og kulturfaglighed. Det er forskelligt, hvordan disse vægtes i de gymnasiale uddannelser. På HHX vægtes fx samfundsfagligheden højt, mens der kun er lidt naturfaglighed. Ligeledes er der forskel på vægtningen i forskellige studieretninger. Ingen gymnasial uddannelse eller studieretning har dog sin hovedvægt af faglighed uden for de tre nævnte fagligheder. I forhold til almendannelse fokuseres på tre dimensioner, nemlig kundskab, indstilling og eksistens. Som det vil fremgå af rapporten, kan disse tre almene dimensioner vægtes forskelligt i forskellige uddannelser, fag og undervisningsforløb, men er alle tre uomgængelige i enhver uddannelse, der har almendannelse som formål. Igen er fokus således ikke på særlige STX-problematikker, men på forhold, der er relevante for gymnasiet som sådan. Det som analyseres, diskuteres og evalueres i forhold til de 10 forløb, er derfor i alle tilfælde forhold af relevans for almendannelse generelt og de nævnte overordnede fagligheder. Rollen som denne rapport spiller, er at give et kort og let tilgængeligt overblik. Det vil sige at man, hvis man vil have det fulde og dybe overblik såvel teoretisk som empirisk og analytisk må læse de to bøger der er udgivet på forlaget Unge Pædagoger som del i serien ”Medialisering & undervisning”. Først resumerer rapporten den teoretiske ramme i form af en model og dertil hørende analysestrategi. Herefter resumeres det empiriske grundlag og den anvendte metode, hvorefter rapporten ud fra analysestrategien giver en analyse af 3 af de 10 eksemplariske undervisningsforløb (et forløb fra hvert af de tre faglige hovedområder som rapporten arbejder med). Efterfølgende viser vi, hvordan model og analysestrategi kan anvendes som evalueringsværktøj, ved at evaluere de 3 eksemplariske undervisningsforløb. Slutteligt konkluderes der kort og der peges på DUFA-projektets væsentligste resultater.

AB - Indledning Denne Rapport er blevet til som en del af DUFA-projektet (Digitalt Understøttet Faglighed og Almendannelse). Formålet med DUFA-projektet er at afdække, hvordan anvendelse af it og digitale læringsressourcer i gymnasiet kan understøtte faglighed og almendannelse. Afdækningen er foranlediget af Undervisningsministeriet i forbindelse med gymnasiereformen, der blev indgået aftale om 3. juni 2016, med ikrafttrædelse fra skoleåret 2017-2018. Mere specifikt har DUFA-projektet udviklet 10 eksemplariske forløb, der kan vise, hvorledes man i forskellige gymnasiale fag og dannelsesområder kan handle og tænke i forhold til problematikken om at få digitalisering til at styrke faglighed og almendannelse. Hensigten med de eksemplariske forløb er således at tilvejebringe et konkret inspirationsgrundlag. Beskrivelse af de 10 forløb er vedlagt som appendiks. Der bliver udarbejdet to bøger om DUFA-projektet. Den første bog blev udgivet i 2018. Den giver et overblik over digitalisering i relation til styrkelse af faglighed og almendannelse. Den er anlagt som et forskningsoverblik og begrebsafklaring, der giver udgangspunkt og rammer for at anlægge digitalt understøttede undervisningsforløb i gymnasieskolen og altså i en dansk dannelseskontekst. I DUFA-projektet tjente den som et sådant udgangspunkt for 12 undervisere, 6 fra hhv. Rødkilde – og Silkeborg Gymnasium, der var med i projektet og som alle skulle udvikle 2 undervisningsforløb hver. Bog 2 (under forberedelse, udgives i 2019) operationaliserer forskningsoverblik og begrebsafklaring fra bog1 til en analysestrategi, der følgende anvendes til at analysere og diskutere 10 eksemplariske digitalt understøttede undervisningsforløb. De 10 forløb blev udvalgt blandt alle DUFA-forløbende som eksemplariske og bog 2 giver på basis af sine konkrete analyser en diskussion af digitalt understøttet faglighed og almendannelse i den danske gymnasieskole. Selvom de 10 forløb er udviklet på 2 STX-gymnasier, så adresseres alle de gymnasiale uddannelser. Således er de teorier og modeller, der opstilles i rapporten, rettede mod gymnasieskolen som sådan. Det som er i fokus, er ikke særlige problematikker på STX, men hvorvidt forskellige undervisningsmæssige forståelser og anvendelser af digitale teknologier og medier kan understøtte og styrke faglighed og almendannelse (der er formålet med alle de gymnasiale uddannelser). I forhold til faglighed fokuseres på tre overordnede fagligheder – naturfaglighed, samfundsfaglighed og kulturfaglighed. Det er forskelligt, hvordan disse vægtes i de gymnasiale uddannelser. På HHX vægtes fx samfundsfagligheden højt, mens der kun er lidt naturfaglighed. Ligeledes er der forskel på vægtningen i forskellige studieretninger. Ingen gymnasial uddannelse eller studieretning har dog sin hovedvægt af faglighed uden for de tre nævnte fagligheder. I forhold til almendannelse fokuseres på tre dimensioner, nemlig kundskab, indstilling og eksistens. Som det vil fremgå af rapporten, kan disse tre almene dimensioner vægtes forskelligt i forskellige uddannelser, fag og undervisningsforløb, men er alle tre uomgængelige i enhver uddannelse, der har almendannelse som formål. Igen er fokus således ikke på særlige STX-problematikker, men på forhold, der er relevante for gymnasiet som sådan. Det som analyseres, diskuteres og evalueres i forhold til de 10 forløb, er derfor i alle tilfælde forhold af relevans for almendannelse generelt og de nævnte overordnede fagligheder. Rollen som denne rapport spiller, er at give et kort og let tilgængeligt overblik. Det vil sige at man, hvis man vil have det fulde og dybe overblik såvel teoretisk som empirisk og analytisk må læse de to bøger der er udgivet på forlaget Unge Pædagoger som del i serien ”Medialisering & undervisning”. Først resumerer rapporten den teoretiske ramme i form af en model og dertil hørende analysestrategi. Herefter resumeres det empiriske grundlag og den anvendte metode, hvorefter rapporten ud fra analysestrategien giver en analyse af 3 af de 10 eksemplariske undervisningsforløb (et forløb fra hvert af de tre faglige hovedområder som rapporten arbejder med). Efterfølgende viser vi, hvordan model og analysestrategi kan anvendes som evalueringsværktøj, ved at evaluere de 3 eksemplariske undervisningsforløb. Slutteligt konkluderes der kort og der peges på DUFA-projektets væsentligste resultater.

KW - almendannelse

KW - gymnasie

KW - digitale medier

M3 - Rapport

BT - Digitalt understøttet faglighed og almendannelse

PB - Undervisningsministeriet

CY - København

ER -