Department of Law

Digitaliseringsklar og agil erhvervsrettet miljølovgivningen

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Artiklen behandler de udfordringer, der er forbundet med opfyldelsen af EU-forpligtelser i en digitaliseringsklar lovgivning, der bl.a. begrænser muligheden for konkrete miljøkonsekvensvurderinger og habitatvurderinger, og som anvender matrikelafgrænsninger i stedet for de afgrænsninger en sårbarhedsvurdering konkret begrunder
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Miljø
Volume2019
Issue1
Pages (from-to)3-14
Number of pages12
ISSN1603-8398
Publication statusPublished - 6 Feb 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 144207524