Digitaliseringen af daginstitutionerne: Hvorfor ikke bare lade være?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Digitaliseringen af dag institutionerne - hvorfor ikke bare lade være? Artiklen stiller spørgsmål ved den udbredte tendens til entydigt at hylde digitaliseringen af daginstitutionerne. Dette gøres igennem et mindre studie af nogle af de udsagn, der falder ind under og bekræfter denne tendens. Dette ’forstudie’ munder ud i artiklens ligeså banale som basale grundspørgsmål Hvorfor ikke bare lade være? Altså, hvorfor lader dagsinstitutionerne egentlig ikke bare være med at investere i, anvende og bruge tid på iPads og andre digitale teknologier? Er de virkelige så vigtige som alle tilsyneladende går og siger? Spørgsmålet udvikles bl.a. gennem læsninger af Herman Melvilles novelle Skriveren Bartleby og Martin Heideggers teknologifilosofi .
Original languageDanish
JournalDansk Pædagogisk Tidsskrift
Issue3
Pages (from-to)6-17
Number of pages12
ISSN0904-2393
Publication statusPublished - Sept 2014

Cite this