Digitale læremidler som bro mellem de samfundsfaglige vidensfelter?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I denne artikel gives et bud på, hvordan vi kan få overblik over det grænseløse digitale landskab af læremidler, der byder sig til for undervisningen i samfundsfag. Kortlægningen baserer sig på analyser af undervisningsbeskrivelser, besvarelser af opgaven i teoretisk pædagogikum fra 2020 og interviews med undervisere og elever. Beskrivelsen af læremiddellandskabet anskues fra såvel elev- som underviserside, hvilket leder over til artiklens anden del, hvor et af de vigtige spørgsmål fra POLIS’ første udgave søges behandlet: Hvordan kan vi blive bedre til at forbinde de to vidensfelter: Den aktuelle samfundsudvikling og samfundsvidenskaben? Svaret på findes naturligvis ikke alene i en ændring af de digitale læremidler. Men ud fra en antagelse om, at læremidler per design kan virke hæmmende eller fremmende i forhold til praksis, ender artiklen ud med et konkret bud på en metode, der vil kunne informere det videre arbejde med valg og udvikling af digitale læremidler, der bedre kan støtte sammenbindingen af de to vidensfelter – i hybride og uforudsigelige rammer.
Original languageDanish
JournalPOLIS - Tidsskrift for samfundsfagsdidaktik
Issue2
Pages (from-to)61-75
Number of pages15
Publication statusPublished - Jan 2021

Cite this