Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Didaktiske implikationer og principper ved global online inter-universitetsundervisning og hotseat tutorials

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Dette bidrag beskriver et didaktisk eksperiment med det net-baserede vejledningsformat ’online hotseat tutorials’ på Kandidatuddannelsen i IT-Didaktisk Design på Aarhus Universitet. Vi beskriver, hvordan denne særlige form for kollektiv, online vejledning skaber en ny form for partnerskab og kollegialitet i den fagelige vejledning mellem studerende og undervisere. Formatets særlige medieøkologiske set-up bevirker, at studerende indtager en rolle, der ikke blot minder om peer feedback eller traditionel partnerskab i relationen til vejleder. Derimod viser undersøgelsen, at de studerende i det særlige didaktiske online set-up indtager rollen som partnere i vejledningen på ligeværdig måde med deres undervisere, og at de fungerer som facilitatorer, vidensforvaltere, og relationelle bindeled mellem underviserne og deres medstuderende. Artiklen starter med at placere undersøgelsen i en universitetspædagogisk kontekst, hvorefter vi beskriver den didaktiske opmærksomhed, der er intenderet i forløbet fra undervisernes side. Dette sættes i spil i beskrivelsen af det medieøkologiske og medie-didaktiske set-up. Afslutningsvist analyseres den nye form for partnerskab i vejledningen, der vokser ud af forløbet, og det diskuteres, hvilke didaktiske implikationer dette har for det videre arbejde med kollegialitet og partnerskab inden for vejledningsdidaktiken.
Original languageDanish
JournalKognition & Paedagogik
Volume28
Issue108
Pages (from-to)68-83
ISSN0906-6225
Publication statusPublished - 22 Jun 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 120219886