Didaktisk evaluering: Perspektiver på udvikling af en meningsfuld, evalueringsinformeret undervisningspraksis

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikel tager afsæt i en respons på artiklen ”Et internationalt STM-perspektiv på evaluering” af Dolin, Bruun og Alexis Nielsen. Med afsæt i pædagogiske evalueringers divergerende funktioner, herunder henholdsvis politikeres, læreres og elevers agendaer, plæderes med denne responsartikel for analytisk skelnen mellem en politisk-, didaktisk- og meningsunderstøttende funktion, som knytter an til kontrollerende, undervisningsudviklende og motivationsbefordrende formål med evaluering. I lyset af de udfordringer med evaluering af komplekse kompetencer, som Dolin et al. i deres artikel konkluderende peger på, diskuteres, hvordan didaktisk evaluering som proces kan se ud. Artiklen konkluderer, at det er utilstrækkeligt at forstå didaktisk evaluering snævert som primært værende et spørgsmål om evalueringsredskaber og -metoder, men at evaluering netop er et (bredt) didaktisk anliggende, som kvalificeres ved dels at inddrage eleverne i vurderingen af læreprogression, dels at indbefatte systematiske refleksioner (gerne i lærerteams) over elevernes læreprocesser og forudsætninger i relation til undervisningens mål, undervisningsformer, indhold og kontekstuelle rammefaktorer.
Original languageDanish
JournalSammenlignende Fagdidaktik
Volume2023
Issue7
Pages (from-to)171-186
Number of pages16
ISSN2794-1663
DOIs
Publication statusPublished - Jun 2023

Cite this