Didaktik i vuggestue og dagpleje: en dynamisk, didaktisk model omsat til praksis

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dette kapitel handler om didaktik eller sagt anderledes om pædagogisk planlægning og refleksion. Efter en introduktion til didaktiklaboratoriet og de anvendte arbejdsmåder redegøres for de mest markante forandringer og politiske initiativer det seneste tiår samt det aktuelle lovgivningsmæssige bagtæppe for det pædagogiske arbejde i vuggestue og dagpleje, altså Dagtilbudsloven. Selv om laboratoriearbejdet blev gennemført under den gamle lovgivning, er det mest optimalt og interessant at redegøre for den reviderede Dagtilbudslov af 2018 og den styrkede pædagogiske læreplan. Herefter præsenteres didaktikbegrebet samt væsentlige teoretiske dimensioner, hvilket efterfølges af afsnit om den didaktiske model, som fungerede som grundforståelse og værktøj i laboratoriearbejdet, nemlig en dynamisk situationsbestemt didaktisk model. Denne didaktiske model vil i den sidste del af kapitlet blive udfoldet og illustreret ved hjælp af den data, som laboratoriets deltagere gennem processen har indsamlet. Hermed tegner der sig et omrids af en didaktik for vuggestue og dagpleje.
Original languageDanish
Title of host publicationBarnet i Centrum 2 : mod en 0-3-årspædagogik i vuggestue og dagpleje
EditorsAnne Dalsgaard Justesen
Place of publicationKøbenhavn
PublisherAkademisk Forlag
Publication year13 Nov 2019
Pages105-170
Chapter4
ISBN (print)9788750051855
Publication statusPublished - 13 Nov 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

Projects

ID: 171687674