Det ved vi om børn, unge og etnicitet i skolen

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBook

  • Laila Colding Lagermann
En forholdsvis stor andel af elever med etnisk minoritetsbaggrund synes at opleve udfordringer i skolen i forhold til både læring og trivsel. En udbredt tilgang til denne store udfordring er at udpege problemet hos individet eller en særlig gruppe af elever. I denne bog undersøges det, hvordan fokus kan flyttes fra egenskaber hos eleven til relationer i skolen, og dermed inddrages lærere, pædagoger og ledere som en del af samspillet. Bogen er med andre ord en invitation til at se på egne forståelser og egne måder at indgå i samspillet med denne gruppe af børn og unge på. Dermed identificeres nogle knapper, som man som professionel selv kan skrue på, og som man måske ikke selv var bevidst om - og derved bliver man i stand til at ændre på selve samspillet og tilbyde en mere nuanceret pædagogik i en mangfoldig skole.
Original languageDanish
Place of publicationFrederikshavn
PublisherDafolo
Number of pages65
ISBN (Print)978-87-7160-562-4
Publication statusPublished - 2017
SeriesDet ved vi om...
ISSN2246-3267

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 103732281