Department of Law

Det indbyrdes opgør mellem andelsboligsælgere og valuarer i overprissager - en analyse af U 2020.1529 H

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

U 2020.1529 H omhandlede salget af en andelsbolig til overpris. Landsretten havde fastslået, at sælgerne og valuaren hæftede solidarisk over for køber for tilbagebetaling af overprisen. Højesteret, der alene skulle tage stilling til det indbyrdes forhold, konkluderede, at sælgerne skulle friholde valuaren, idet sælgerne ikke ville lide et tab ved tilbagebetaling til køberne. I denne artikel analyseres Højesterets dom, hvorefter der præsenteres en anden mulig tilgang til problemstillingen, hvor fordelingen sker efter almindelige regresregler.
Original languageDanish
Article numberTBB2020.549
JournalTidsskrift for Bolig- og Byggeret
Volume2020
Issue5
Pages (from-to)549-558
Number of pages10
ISSN1398-1021
Publication statusPublished - Sep 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 197318019