Department of Political Science

"Det er ligesom en eksamen": et eksplorativt studie af borgerstrategier inden mødet med det offentlige

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Mette Bisgaard
Studier inden for offentlig forvaltning har vist, at borgernes karakteristika og adfærd i mødet med frontlinjepersonalet har betydning, når der bliver truffet beslutninger. Vi ved imidlertid ikke ret meget om borgerne som aktører. Med udgangspunkt i kvalitativt interviewmateriale med forældre, der har været til møde i Statsforvaltningen, gennemføres en eksplorativ undersøgelse af, hvordan borgere forbereder sig og udtænker strategier forud for mødet. Analysens første del viser, at borgernes strategier og forberedelse er karakteriseret ved fire forskellige dimensioner:De søger råd og vejledning, de forbereder indhold og dokumentation, de planlægger attitude og personlig fremstilling, og de forbereder sig mentalt. Men der er forskel på omfanget og indholdet af forberedelsen, hvilket afspejles i fire forskellige klienttyper: den kampklare, den selvkørende, den rådsøgende og den
umiddelbare klient.
Original languageDanish
JournalPolitica - Tidsskrift for politisk videnskab
Volume50
Issue3
Pages (from-to)364-383
Number of pages20
ISSN0105-0710
Publication statusPublished - 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 132537482