Aarhus University Seal

Designmanual for minivådområder med træflis filtermatrice baseret på MMM projektet

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Denne rapport beskriver designkriterier for minivådområder med træflis filtermatrice (bioreaktor med træflis) på baggrund af resultater fra projektet ”Minivådområder med matrice”.
Projektet er gennemført i perioden 2017-2020 og omfattede en forskningsdel, der tilvejebragte detaljeret viden om kort- og langtidseffekter i nye og eksisterende bioreaktorer, og en praktisk del, der bl.a. omfattede identifikation af relevante placeringer for de seks nye bioreaktorfaciliteter, design og konstruktion af bioreaktorerne samt drift og optimering af faciliteterne. Rapporten beskriver specifikke nye anlægs- og designkriterier, og supplerer dermed den eksisterende vejledning for minivådområder med filtermatrice.
Original languageDanish
PublisherDCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Number of pages47
ISBN (print)87-93998-54-6
Commissioning bodyMiljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen
Publication statusPublished - 5 Jul 2021
SeriesDCA rapport
Number190
ISSN2245-1684

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 219257389