Depression and risk of hospitalisations and rehospitalisations for ambulatory care-sensitive conditions in Denmark: a population-based cohort study

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Dette studie viser, at danskere med depression oftere end andre bliver hospitalsindlagt for kroniske sygdomme, som måske godt kunne være behandlet i det nære sundhedsvæsen uden indlæggelse. Den samme gruppe har også en højere risiko for at blive genindlagt inden for 30 dage. Resultaterne viser, at risikoen for indlæggelse var 2,35 gange højere hos danskere med depression. Forskerne har set på de såkaldte preventable hospitalizations – altså indlæggelser, som måske kunne være undgået, hvis forebyggelse og behandling havde fungeret optimalt, herunder at patienten havde fulgt lægens anvisninger. Register-studiet bygger på data for over fem millioner voksne danskere i perioden 2005-2013. De mange indlæggelser har ikke blot negativ betydning for de indlagte personer og deres familier. Indlæggelser for kroniske sygdomme, som i vidt omfang burde være forebyggelige, udgør i dag en væsentlig del af de stadigt stigende udgifter til sundhedsvæsenet i den vestlige verden, så en reduktion af disse indlæggelser, ville også have stor samfundsmæssig betydning.
Original languageEnglish
JournalBMJ Open
Volume5
Issue12
Pages (from-to)e009878
ISSN2044-6055
DOIs
Publication statusPublished - 2015

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 95099651