Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Den varme stol: En model for peer-feedback i kollektiv vejledning

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

I artiklen præsenteres en model for, hvordan peer-feedback kan organiseres i kollektiv specia-levejledning. Modellen betegnes “den varme stol” og er nytænkende, fordi den sætter fokus på den, der giver feedback frem for den der modtager feedback. Modellens centrale pædago-giske greb er dialog, hvorigennem vejlederen støtter den feedback-givende studerende i at udvikle kriterier for teksten med afsæt i læserbaseret feedback. Desuden gør vejlederen de udviklede kriterier til genstand for fælles diskussion med den tekstproducerende studerende og de øvrige deltagere. Med inddragelse af relevant forskningslitteratur argumenterer vi for at modellen kan: 1. understøtte de studerende i at oparbejde akademiske skrivekompetencer, 2. fremme studerendes selvstændighed ved at invitere dem ind i en aktiv position i vejlednings-rummet, samt 3. understøtte vejlederens dialogiske praksis og bygge bro mellem funktionen som procesvejleder og faglig vejleder. Artiklen henvender sig til vejledere, som ønsker at af-prøve kollektiv vejledning og peer-feedback eller forfine deres nuværende praksis.
Original languageDanish
JournalDansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
Volume16
Issue28
Pages (from-to)71-85
Number of pages15
ISSN1901-5089
Publication statusPublished - 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 177492343