Department of Law

Den første anvendelse af miljøerstatningsloven i 20 år

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Den første dom om et objektvt erstatningsansvar, der er afsagt efter miljøerstatningslovens regler, blev afsagt af Vestre Landsret i maj 20015. Dommen pålægger et fjernvarmeværk at dække det økonomiske tab, som et kommunalt spildevandsanlæg havde haft til bortskaffelse af cadmiumforurenet spildevandsslam ved forbrænding i Tyskland. Artiklen belyser dommen og kritiserer den for ikke at respektere de erstatningsretlige, naboretlige og miljøretlige forudsætninger, der efter lovforarbejderne forudsættes at begrænse domstolens anvendelse af lovens regler.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Miljø
Issue9
Pages (from-to)259-267
Number of pages8
ISSN1603-8398
Publication statusPublished - 30 Sep 2015

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 93389900