Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Den distribuerede vold: om computerspil, mobning og relationel aggression

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

Spørgsmålet om, hvor vidt spil og film med voldeligt indhold påvirker børn eller efterlader dem upåvirkede, synes på mange måder at forsimple problemstillingen. For det første kommer den måde at formulere spørgsmålet på til på forhånd at tage for mange ting for givet omkring mulig kausalitet, en sådan kausalitets retning og dermed også fænomenernes afgrænsning i forhold til hinanden. For det andet synes hele undersøgelsesfeltet at blive begrænset på en måde, der måske kan vise sig uhensigtsmæssigt, hvis man vil forstå, hvad der foregår i børns hverdagsliv med virtuelle spil, vold og aggression. Min indgang til feltet vil derfor i højere grad vægte spørgsmål, der har at gøre med, hvordan virtuelle spil og fiktionsuniverser med også voldeligt indhold bliver relevante for børnene i deres konkrete hverdagsliv – ikke mindst når dette hverdagsliv er præget af mobning og aggression – og hvordan børnene møder de muligheder og udfordringer, der tilbydes gennem disse virtuelle universer.
Artiklen falder i tre hoveddele: I første del beskriver jeg nogle af de lærings- og legemuligheder og -begrænsninger, som børnene oplever i forbindelse med deres engagement i computer- og videospil, og hvordan de muligheder og begrænsninger igen formes og ændres, når de mødes af børn, hvis hverdagsliv finder sted i skolesammenhænge, der er præget af sociale spændinger, mobning og angst for social eksklusion. Artiklens anden del handler om voldens og aggressionens distribution i børnenes hverdagsliv. Med udgangspunkt i to drenges beretninger fra tilværelsen som henholdsvis 3. og 5. klassere reflekterer jeg over voldens placering og bevægelser i deres liv, og over hvilken vold og aggression, det for voksne synes muligt og nærliggende at adresse med bekymring. I sidste del af artiklen ser jeg på, hvordan den virtuelle spilverden bliver en del af børnenes manøvreringer i forhold til den distribuerede aggression, herunder på, hvordan virtuelle legeuniverser kommer til at tage forskellig form og få forskellig betydning for børn, alt efter hvilke måder volden og aggressionen aktualiseres for dem på.
Original languageDanish
Title of host publicationMobning gentænkt
EditorsJette Kofoed, Dorte Marie Søndergaard
Number of pages72
Place of publicationKøbenhavn
PublisherHans Reitzels Forlag
Publication year9 Jan 2013
Pages116-192
Chapter4
ISBN (print)978-87-412-5616-0
Publication statusPublished - 9 Jan 2013
SeriesMobning Gentænkt

    Research areas

  • Mobning, Relationskompetence

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 48374712