Department of Law

Den danske "integrerede energi- og klimaplan 2021-2030" og planens baggrund i EU-forpligtelser under "2030 Rammen for Klima- og Energipolitikken" og Parisaftalen (del 2)

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

I artiklen redegøres der for den integrerede energi- og klimaplan, som den socialdemokratiske regering indsendte til EU i december 2019 som led i opfyldelsen af forpligtelser under EU's gennemførelse af Parisaftalen. Der redegøres i den sammenhæng bl.a. for det udkast til planen, der blev indsendt af VLAK-regeringen i december 2018, samt for de kritikpunkter, Kommissionen rejste ift. udkastet i juni 2019. Der redegøres for de enkelte kritikpunkter og for, hvordan udkastet stort set uændret dannede grundlag for den endelige plan ("NECP 2021-2030"), der blev indsendt som Danmarks energi- og klimaplan i december 2019. I artiklen inddrages endvidere de anbefalinger, som Klimarådet og de 12 klimapartnerskaber indsendte i marts 2020, idet anbefalingerne vil kunne danne grundlag for, at den nationale klimaplan, der skal vedtages under den nye klimalov i 2020, vil kunne sikre en mere EU-konform opfyldelse af Danmarks forpligtelser.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Miljø
Volume2020
Issue4
Pages (from-to)111-125
Number of pages14
ISSN1603-8398
Publication statusPublished - Apr 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 190957043