Department of Law

Den danske "integrerede energi- og klimaplan 2021-2030" og planens baggrund i EU-forpligtelser under "2030 Rammen for Klima- og Energipolitikken" og Parisaftalen (del 1)

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Artiklen redegør for EU's deltagelse på vegne af medlemsstaterne i Parisaftalen og for de mange EU-retsakter, der blev vedtaget i 2018 som led i EU's og medlemsstaternes opfyldelse af forpligtelserne under Parisaftalen. Den forvaltningsmekanismeforordning, som forpligter Danmark til at indsende en integreret klima- og energiplan for perioden 2021 til 2030 behandles, ligesom der redegøres for ændringerne af energieffektiviserings- og bygningsdirektivet samt det nye VE-direktiv.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Miljø
Volume2020
Issue3
Pages (from-to)73-85
Number of pages12
ISSN1603-8398
Publication statusPublished - Mar 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 190956635