Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Den danske CO2-afgift i et public choice perspektiv

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

  • Business and Environment
  • Department of Economics
Økonomiske instrumenter kan have optimale og omkostningseffektive effekter i teorien, men møder oftest kritiske politiske barrierer, når de skal gennemføres i praksis. Generelt har økonomer ikke taget disse politiske hensyn med i betragtning i den traditionelle analyse af økonomiske instrumenter. Men det er nødvendigt at udarbejde politisk acceptable løsningsforslag, så de ikke i løbet af den politiske beslutningsproces ændres til det uigenkendelige og væk fra det omkostningseffektive design. Ved at anvende public choice tilgangen kan man bidrage til at finde de mest omkostningseffektive metoder, som samtidig er politisk acceptable og dermed mindske afstanden mellem teori og praksis. Formålet med denne tilgang er således at opstille et holdbart løsningsforslag til fremtidens miljøpolitik.
Original languageDanish
JournalOekonomi og Politik
Volume3
Pages (from-to)10-19
Number of pages10
ISSN0030-1906
Publication statusPublished - 2001

    Research areas

  • Grønne afgifter, Miljøpolitik, Tilbageførsel, Industri, Husholdninger, Omfordeling, Lobbyisme, HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32320205