Department of Psychology and Behavioural Sciences

Deltagelsens potentialer og faldgruber

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

Inklusion er en global idé med flere dagsordener. I denne artikel fokuseres der på nogle af de mange begreber, der er i spil, når fokus er skabelsen af lige deltagelsesmuligheder, for alle børn, i sociale og læringsmæssige sammenhænge. Begrebet deltagelse står derfor centralt i denne artikel. Formålet er at bidrage med nuancer til den omfangsrige inklusionsdebat og dermed bidrage til at skærpe opmærksomheden i praksis i de indsatser, som børn og unge deltager i. I artiklen inddrages diskurser omkring barnet og deres rolle for barnets deltagelse i fællesskaber. Derudover nuanceres begreberne inklusion og social integration, og det påpeges, at barnets deltagelse i børnegrupper kan have såvel positive som negative virkninger for barnet. Konklusionen er, at integration og inklusion er to overordnede processer, der foregår samtidig, men på forskellige vilkår. Forudsætningen for børns deltagelse er ikke kun inklusion, men også integration i et differentieret socialt og læringsrigt fællesskab. Det får konsekvens for måde, man i professionerne arbejder med børns muligheder for deltagelse.
Original languageDanish
JournalGjallerhorn
Volume18
Pages (from-to)3-12
Number of pages9
ISSN1604-4894
Publication statusPublished - 2014

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 56653333