Delredovisning 5:Intervjuundersökning med kvalitetsansvariga och den fallstudiebaserade undersökningens andra fas: Autonomi och kvalitet – ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Search results