Delredovisning 5:Intervjuundersökning med kvalitetsansvariga och den fallstudiebaserade undersökningens andra fas: Autonomi och kvalitet – ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Original languageSwedish
Place of publicationStockholm
Number of pages68
ISBN (Print)978-91-87541-58-2
ISBN (Electronic)ISSN 1653-0942
Publication statusPublished - 15 May 2016

Cite this