Aarhus University Seal

Delaware-effekten i et europæisk selskabsretligt perspektiv

Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesis

  • Hanne Søndergaard Birkmose, Denmark
  • Corporate Governance
  • Department of Business Law
  • Company Law
Afhandlingen behandler en række problemstilling, der knytter sig til begrebet "konkurrence mellem retssystemer", primært i et selskabs- og EU-retligt perspektiv. Konkurrence mellem retssystemer dækker over den situation, at en række retssystemer konkurrerer om at tiltrække selskaber ved at udbyde en attraktiv lovgivning. Indledningsvist undersøges det, om der er et grundlag for konkurrence i EU. Det vil sige, om det er muligt, at konkurrence kan finde sted, som følge af, at er muligt for staterne at konkurrere om at tiltrække selskaber, og det er muligt for selskaberne at vælge det mest attraktive reguleringsgrundlag uden hensyn til, hvor selskabets aktiviteter i øvrigt placeres, herunder hovedsædet. I forbindelse hermed undersøges det, i hvilket omfang de europæiske lovvalgsteorier kan antages at spille en rolle for selskabernes adgang til forum shopping. Dernæst undersøges det, om konkurrence vil opstå i EU, såfremt grundlaget er til stede. Det vil sige, om det kan antages, at såvel medlemsstaterne som selskaberne har et incitament til at gå ind i konkurrencen. Endelig undersøges det, hvilken betydning konkurrence mellem retssystemer kan antages at have for reguleringen af selskaberne i EU, såfremt konkurrence kan og vil opstå.
Translated title of the contributionDelaware-effekten i et europæisk selskabsretligt perspektiv
Original languageDanish
Place of publicationÅrhus
PublisherHandelshøjskolen i Århus, Juridisk Institut
Number of pages397
Publication statusPublished - 2003
SeriesPh.D. afhandling
Number2003:8

    Research areas

  • International selskabsret, EU selskabsret, Konkurrence mellem retssystemer, Delaware-effekt

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32340429