Datas hvad: Data gør mere end de viser: Arbejdspapir no 1

Research output: Working paperResearch

Dette fjerde arbejdspapir, er skrevet på baggrund af projektets tredje laboratorium. Grundpræmissen er fortsat datas hvad og herunder, at data gør mere, end de viser (se arbejdspapir 1). Ligesom det bygger videre på pointerne om hvordan etik er og må være flettet ind i kapabiliteten til at lede med data (se arbejdspapir 2).

Ordet diversitet peger på kategorier: Forskellighed imellem kategorierne og differentiering i kategorierne. Et af formålene med det tredje laboratorium var at arbejde med diversitets-literacy som en del af data-literacy og dermed, at deltagerne fik mulighed for at øve sig i og undersøge, hvordan man kan få øje for og analysere forskellige elevkategorier og differentiering af elevkategorier, sådan som det optræder i data og i eksperimenterne. Ikke mindst var formålet at udvikle ledelsespraktikker i relation her til.

Formålet var med andre ord at udforske hvilke problematikker, der opstår, når dataledelse og diversitetsledelse skal foregå samtidigt og at udvikle en kapabilitet til at lede ’literate’ og etisk herpå. Hvordan kan vi respondere (dvs. forholde os konstruktivt og etisk) på de kategorier og spørgsmål om forskellighed, der dukker op i data og dataarbejdet - og ikke blot reagere med gamle automatikker og uudfordrede forforståelser?
Det er projektets arbejdsmetode løbende at udskrive de oplæg, der holdes på læringslaboratorier for skoleforvaltninger og –ledelser i Herlev og Tårnby Kommune. Arbejdspapir no. 4 er en sådan redigeret udskrift. Der er således tale om et mundtligt oplæg midt i et projekt og med de ufærdigheder et sådan produkt måtte have. Oplægget udskrives med henblik på at fastholde, men også diskuteres projektets antagelser og transformationer med deltagerne.
Original languageDanish
Place of publicationEmdrup
PublisherDPU, Aarhus Universitet
Pages1-20
Number of pages20
Publication statusPublished - 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 128116615