Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Danske virksomheders effektivitet og investering i forskning og udvikling

Research output: Working paperResearch

Et af virksomhedernes motiver til at investere i forskning og udviklinger er at forbedre produktiviteten. Denne velkendte sammenhæng er tidligere undersøgt på danske data, se Smith, Dilling-Hansen m.fl. (2000). Investeringer i forskning og udvikling opbygger en ikke-materiel kapital i virksomheden, og generelt findes der et hovedsalig positivt afkast heraf. Omvendt er den kortsigtede effekt af de løbende investeringer i forskning og udvikling sværere at påvise, hvilket er overraskende, da en del forskning sigter mod at forbedre produktionsprocessen, samt bedre udnyttelse af det bestående produktionsapparat. Denne problemstilling er udgangspunktet for dette papir, som analyserer teknisk efficiens i et stochastic frontier approach. De fundne resultater fra efficiensanalysen danner dernæst baggrund for en undersøgelse af, hvorvidt investeringer i forskning og udvikling påvirker effektiviteten af virksomhederne. Datagrundlaget for beregningerne er et panel af danske virksomheder, der rummer oplysninger om investeringer i forskning og udvikling samt om virksomhedernes økonomiske forhold.
Original languageDanish
Publication statusPublished - 2001

    Research areas

  • Forskning og Udvikling, Effektivitet, Branche analyse

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32302568