Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dansk international skatteret : Nyt fra perioden 1.1.1994-1.6.1994.

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Aage Michelsen, Denmark
  • Department of Business Law
I artiklen omtales ny lovgivning, nye dobbeltbeskatningsaftaler samt ny praksis på den internationale skatterets område. Bl.a. omtales de nye dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået med Estland, Letland og Litauen. Med udgangspunkt i en bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet i TfS 1994 nr. 301 diskuteres de vanskelige skatteretlige problemer, der opstår, når Danmark kvalificerer et interessentskab eller et kommanditselskab med hjemsted i udlandet som et ikke selvstændigt skattesubjekt, og selskabets hjemstedsland kvalificerer det som et selvstændigt skattesubjekt.
Original languageDanish
JournalSR-Skat
Pages (from-to)235-244
Number of pages10
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - 1994

    Research areas

  • HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32316135