Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dannelsen af etisk myndighed i den danske folkeskole: rapport fra pilotprojekt november 2017 - januar 2018

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

  • Merete Wiberg
  • Carsten Fogh Nielsen
  • ,
  • Anders 'Nold' Petersen, VIA-UniversityCollege, Denmark
  • Kirsten Margrethe Andersen, UC Syddanmark, Denmark
Pilotrapporten præsenterer baggrunden for og de foreløbige resultater af et empirisk pilotprojekt om dannelsen af etisk myndighed, som blev gennemført ved tre danske folkeskoler i efteråret 2017 og foråret 2018. Projektets formål var at kaste lys over, hvorledes der i den danske folkeskole konkret og i praksis arbejdes med etiske værdier og normer, og hvorvidt og i hvilket omfang lærere og elever er bevidste om dette arbejde. I Danmark eksisterer der ikke systematisk empirisk forskning på dette område, og rapporten udfylder derfor et hul i den eksisterende forskningslitteratur.
Projektet er eksplorativt i den forstand, at det ikke søger at give et udtømmende og generelt billede af, hvorledes der i folkeskolen arbejdes med etiske værdier og normer. Målet er derimod, at afdække konkrete eksempler på, hvorledes lærere og elever forstår arbejder med og integrerer etisk relevante temaer og spørgsmål i den faglige undervisning. Disse eksempler er i sig selv interessante, idet de kaster nyt lys over en ofte overset og underbelyst del af den danske folkeskoles formål og praksis, nemlig dannelsen af børn og unge til myndige, demokratiske samfundsborgere. Projektet er imidlertid også interessant fordi det beskæftiger sig med et af folkeskolens lovbestemte formål: At ”forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” (Folkeskolens formålsparagraf, § 1, stk 3).
Projektet baserer sig på dels klasserumobservationer, dels interviews med lærere, elever og forældre ved tre danske folkeskoler i en større dansk provinsbykommune.


Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherDPU, Aarhus Universitet
Number of pages85
ISBN (Electronic)978-87-7684-570-4
Publication statusPublished - 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 140346403