Dannelse kommer fra kroppen: skitse til en dannelsesteori inspireret af Merleau-Ponty

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

  10081 Downloads (Pure)

  Abstract

   

  Dannelse er at overskride sig selv i en social sammenhæng og er derved knyttet til en konkret situation, der er med til at bestemme dannelsens udvikling. Dannelse er altså ikke blot et bevidst forhold mellem elevens udvikling og kulturelt definerede mål, som fx læreren formidler, men må være kendetegnet ved, at elevens overskridelse er en levet erfaring og knyttet til et miljø i klassen, til tid og rum, til genstande etc. Således vil jeg i denne artikel hævde, at dannelse kommer fra kroppen ved at skitsere en dannelsesteori med udgangspunkt i kropsfænomenologen Maurice Merleau-Pontys (1908-1961) begreb om kroppens forhold til verden som kiasmatisk, dvs. beslægtet.

  Et kropsligt udgangspunkt ændrer ikke på, at dannelse er en refleksiv proces, men det er dog afgørende og yderst interessant, hvad der går forud for og betinger dannelsesrefleksionen, nemlig en kropslig prærefleksiv perception, der situerer dannelseserfaringen. Et kropsligt perspektiv på menneskets dannelsesproces beskriver den måde, mennesket er-i-verden på. Dvs. en måde at forstå menneskets eksistens på som ikke blot et intellektuelt væsen, men også som en organisme, der qua kroppens og genstandenes synlighed deler et indlejret slægtskab. Derved adskiller Merleau-Pontys kropsbegreb sig fra Pierre Bourdieus begreb om kroppen som socialiserende habitus og Michel Foucaults disciplinerende opdragelse.

  Original languageDanish
  Title of host publicationSkab dig! : pædagogisk Filosofi
  EditorsLars Emmerik Damgaard Knudsen, Mattias Andersson
  Number of pages23
  Place of publicationKøbenhavn
  PublisherUnge Pædagoger
  Publication date2008
  Pages79-102
  ISBN (Print)978-87-90220-43-3
  Publication statusPublished - 2008

  Keywords

  • Education
  • corporeality
  • phenomenology

  Cite this