Cross-over: bevægelser på tværs af ekstreme grupper, bande- og rockermiljøet

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

”Cross-over” er en kategori, der dækker over bevægelser mellem kriminalitet og bandetilhør til politisk og religiøs ekstremisme. Den er opstået i kølvandet på Omar El-Husseins terrorangreb i København foråret 2015. Kategorien
refererer til en bestemt type bevægelse og kan derved medvirke til at skabe blinde pletter, fordi ordet tenderer til at rette vores opmærksomhed på én smal og lineær bevægelse fra kriminalitet og bandetilhør til islamisk ekstremisme.
Denne pjece giver et billede af de komplekse bevægelsesmønstre i og på tværs af kriminelle netværk, bander, rockere og ekstreme grupper.
Den giver en nuanceret forståelse af de veje ind, processer og perspektiver, der er nødvendige at begribe, når man skal udvikle og arbejde med forebyggelse af radikalisering.
Pjecen er skrevet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet og er finansieret af Udlændinge og Integrationsministeriet.
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherKULT - Konsortiet for forskning i Ungdomsliv, Læreprocesser og Transition, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.
Number of pages53
ISBN (Print)978-87-7684-674-9
ISBN (Electronic)978-87-7684-673-2
Commissioning bodyIntegrationsministeriet
Publication statusPublished - 30 Jan 2017

    Research areas

  • street gangs, crime prevention, gang desistance, community based intervention

See relations at Aarhus University Citationformats

Activities

Projects

ID: 109198818