Department of Psychology and Behavioural Sciences

Coping strategies and patient delay in patients with cancer

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Mange kræftpatienter venter længe med at søge læge efter de har mærket det første symptom på det, som senere viser sig at være kræftsygdom. Ifølge resultaterne af denne undersøgelse kan en del af forklaringen på ventetiden være, at patienter reagerer med både konfronterende og undvigende mestringsstrategier, når de oplever et uforklaret symptom, og at undvigende mestringsstrategier modvirker tidlig lægesøgning.
I alt 1024 nydiagnosticerede kræftpatienter besvarede et spørgeskema om brug af mestringsstrategier og om hvor lang tid, der gik, fra de havde bemærket det første symptom til de overvejede at søge læge (appraisal interval) og fra de overvejede at søge læge til de tog kontakt til lægen (help-seeking interval). Hvor konfronterende mestringsstrategier var forbundet med et kort ’appraisal interval’, altså tid fra første symptom til overvejelser om lægesøgning, var undvigende mestringsstrategier forbundet med et langt ’appraisal interval’. I forhold til tiden fra overvejelser om lægesøgning til første kontakt til lægen (help-seeking interval), var effekten af mestringsstrategierne mindre entydig. Endvidere antydede resultaterne, at reaktionen på en helbredstrussel, som f.eks. et nyopstået symptom, for de fleste indebærer såvel undvigende som konfronterende mestringsstrategier.
Kendskab til effekten af undvigende mestringsstrategier er vigtig i forhold til at kunne forstå, hvorfor viden om kræftsymptomer ikke altid er en tilstrækkelig forudsætning for tidlig lægesøgning.
Original languageEnglish
JournalJournal of Psychosocial Oncology
Volume31
Issue2
Pages (from-to)204-218
Number of pages15
ISSN0734-7332
DOIs
Publication statusPublished - 2013

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 48860990