Aarhus University Seal

Computational Thinking — hvorfor, hvad og hvordan? Efter opdrag fra Villum Fondens bestyrelse

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Digitalisering giver radikalt nye muligheder inden for alle fag − videnskabsfag, professioner og uddannelsesfag.
Bortset fra videregående it-specialistuddannelser har uddannelsesfokus hidtil været på it som en understøttende teknologi. Globalt er dette imidlertid under hastig forandring. Promoveret af begrebet 'Computational Thinking' (CT) er informatik internationalt i færd med at blive en del af almen uddannelse på alle niveauer; mange mener, at det i det 21. århundrede er en ligeså væsentlig grundlæggende kompetence som sprogfag og matematik.
Denne rapport beskriver visionen for informatik og CT og den computationelle revolution, der ligger til grund herfor. Baggrunden for udbredelsen af begrebet CT præsenteres og diskuteres i relation til beslægtede uddannelsesmæssige bevægelser.
Der gives eksempler på udbredelse af CT i erhverv og videnskab og på de nye, effektive og grænseoverskridende muligheder som computationelle metoder og teknikker giver.
Kernen i rapporten er dels en status for CT i uddannelse såvel internationalt som nationalt, herunder en beskrivelse af forskningsaktiviteter og de mange åbne spørgsmål, der mangler gode svar på, dels en beskrivelse af potentialet for CT. Især fremhæves den vigtige tostrengede strategi med informatik som en fundamental og selvstændig disciplin (som fag) og informatik/CT som en tværgående disciplin integreret i alle andre discipliner (i fag). Specielt er der fokus på muligheder og udfordringer i det danske uddannelsessystem.
Myndiggørelse af børn og unge ift. den computationelle revolution fordrer, at uddannelsessystemet gradvist, men til fulde, omfavner denne faglighed. Det er en meget stor opgave; til gengæld er potentialet enormt.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
Number of pages72
Commissioning bodyVillum Fonden | Velux Fonden
Publication statusPublished - 20 Dec 2018

    Research areas

  • CCTD

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 139095437