Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Collective identities and popular excesses: Laclau and Rancière on "The people" and "populism"

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Department of Education
  • Pædagogisk samtidsdiagnostik
Artiklen er en teoretisk diskussion af Ernesto Laclaus populisme-begreb i forhold til Jacques Rancières begreb om folket som supplementært, 'overtalligt' politisk subjekt. Den første del er viet en kritisk diskussion af Laclaus (seneste)populisme-teori - især med henblik på forholdet mellem Laclaus opfattelse af folket som en kollektiv identitet og Rancières opfattelse af folket som en politisk des-identifikation. Artiklens anden del forsøger - under inddragelse af eksempler fra nutidig vesteuropæisk populisme - at vise, at selv om Rancière afviser begrebet 'populisme', så ligger der i hans folke-begreb ansatser til en teori om populisme, som i visse henseender er mere rammende end Laclaus.
Original languageEnglish
JournalEthnologia Scandinavica
Volume39
Pages (from-to)119-134
Number of pages16
ISSN0348-9698
Publication statusPublished - 2009

    Research areas

  • Laclau, Rancière, populism, the people

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 200480