Cerebellar blødning efter lumbal stivgørende operation

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Cerebellar blødning er en sjælden komplikation i forbindelse med supratentor ielle, spinale og thoraxkirurgiske operationer [1]. Den eksakte patomekanisme er uafklaret, men det formodes, at cerebrospinalvæske (CSV)-lækage medfører intrakraniel hypotension og er forøget transmural trykgradient i de intrakranielle kar med øget r isiko for ruptur .
Endvidere kan CSV-lækage medføre displacer ing af cerebellum med r isiko for over r ivning af de cerebellare brovener. Hæmatomet fordeler sig typisk i de cerebellære sulci og giver et karakter istisk str ibeformet mønster på CT-billeder.
Blødningen erkendes oftest i det før ste postoperative døgn [1-3] pga. neurologiske udfald som følge af kranienervepåvirkning, hjernestammetryk eller obstruktiv hydrocefalus.
Original languageDanish
Article numberV04200260
JournalUgeskrift for Læger
Volume182
ISSN0041-5782
Publication statusPublished - 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 195926714