Aarhus University Seal

Byggemoms - en kritisk kommentar til TfS 2003, 717 Ø

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Østre Landsret har i TfS 2003, 717 (Tidl. TfS 2001, 830 LSR) afsagt en opsigtsvækkende dom i relation til de såkaldte "byggemomsregler". En indehaver af en personligt ejet tømrer- og snedkerforretning havde opført et privat sommerhus på egen grund. I henhold til landsrettens dom skulle der i medfør af de dagældende regler svares moms af værdien af indehaverens eget arbejde samt af en kalkuleret salgspris på de materialer, som var blevet anvendt til brug for byggeriet. Landsrettens dom forekommer diskutabel i flere henseender, hvilket anskueliggøres i artiklen. Endvidere sættes der spørgsmålstegn ved, hvorvidt byggemomsreglerne i det hele taget er i overensstemmelse med EU-retten.
Translated title of the contributionByggemoms - en kritisk kommentar til TfS 2003, 717 Ø
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Skatter og Afgifter
Pages (from-to)3098-3106
Number of pages9
ISSN0908-8431
Publication statusPublished - 2003

    Research areas

  • Moms, Byggemoms, ML § 5, stk. 4, ML § 28, stk. 2, Udtagning, HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32322514