Bridging the Gap – foreløbige perspektiver vedrørende læreruddannelsen

  Research output: Contribution to conferencePaperResearchpeer-review

  Abstract

  Foreløbige perspektiver fra læreruddannelsen
  Helle Bjerg, UCC og Lars Emmerik Damgaard Knudsen, DPU

  Abstract
  Professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen er en vekseluddannelse, som læreruddannelsesforskere i flere år har forsøgt at forstå og udvikle med begrebet coherence, dvs. et fokus på studerendes oplevelse af sammenhæng mellem uddannelsens undervisning og praktik. I læreruddannelsen er der ikke mindst de senere år arbejdet målrettet med at skabe forbindelse eller ’sammenhæng’ mellem teori og praksis, samt mellem undervisning og praktik.

  Blandt de mange målrettede tiltag på læreruddannelsen viser empirien fra Bridging the Gap blandt andet, hvordan praktikken er indlejret i nøje tilrettelagte undervisningsforløb, der sigter på at give de studerende et tættere kontakt til praksis, samt på at give teoretiske kundskaber, der kan anvendes til forberedelse, gennemførelse og bearbejdning af praktikken. De studerende på uddannelsen anerkender disse forsøg på at skabe sammenhæng, men oplever også forskellige former for brud. Vores undersøgelser viser foreløbigt, at oplevelser af mangel på sammenhænge mellem teori og praksis forekommer at skyldes følgende:
  1) At der er forskellige logikker på praktikstedet og uddannelsesstedet, hvor praktikstederne ikke understøtter en teoretisk refleksion over praksis, og uddannelsesstedets krav om praktikrapporter og opgaveformalia risikerer at ”skolificere” og ”kolonisere” de studerendes praktikerfaringer uden at det fører til en systematisk teoretisk refleksion over praksis.
  2) At de studerende forventes at kunne veksle mellem mange former for teori, fx handlingsforeskrivende (”hvordan lave effektiv undervisning?”), analyserende (”hvorfor gik timen som den gjorde?”) og normative teorier (”hvordan er den gode undervisning?”). De studerende hjælpes imidlertid ikke gennem undervisningen til at skelne klart i mellem de forskellige former for teori, ligesom de i nogen grad heller ikke undervises i at bruge teorier på forskellige måde.
  3) At de studerende, undervisere og praktikvejledere har forskellige forståelser af relationerne mellem teori og praksis, som dels forklarer misforståelser mellem dem, og dels peger på, at underviserne i nogen grad savner en meta-didaktisk teori om teori-praksisrelationer til at hjælpe de studerende med at håndtere de forskellige former for samspil mellem teori og praksis.
  4) Med inspiration fra Thomas Højrups teori om livsformer kan oplevelserne af brud eller manglende sammenhæng endvidere forstås som kulturelle forskelle, kampe om anerkendelse og etnocentrisme mellem livsformer. Disse forskelle afspejles i praktik- og uddannelsesstedernes forskellige teori-praksisforståelser, hvor empirien foreløbigt viser, at praktikvejledningen er kendetegnet ved den personorienterede livsform og lønarbejderlivsformen, mens undervisningen på uddannelsen er kendetegnet ved den selvstændige livsform og karrierelivsformen. De studerendes oplevelser af sammenhængene mellem teori og praksis betinges således af disse kulturelle forskelle, som læreruddannelsen har forsøgt at gøre meget ved at rette op på men som der fortsat findes betydningsfulde rester af.
  Original languageDanish
  Publication dateSept 2011
  Number of pages16
  Publication statusAccepted/In press - Sept 2011
  EventMidtvejskonference Bridging the gap - Institut for Uddannelse og Pædagogik, København, Denmark
  Duration: 29 Sept 2011 → …

  Conference

  ConferenceMidtvejskonference Bridging the gap
  LocationInstitut for Uddannelse og Pædagogik
  Country/TerritoryDenmark
  CityKøbenhavn
  Period29/09/2011 → …

  Cite this