Børn og unge med tandmangel – ortodontiske behandlingsmuligheder

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

INTRODUKTION OG FORMÅL – Blandt børn og unge er agenesi den hyppigste årsag til tandmangel. Pladslukning med eller uden ortodonti kan betragtes
som den bedste behandling ud fra et biologisk hovedprincip. Det er artiklens formål at illustrere ortodontiske behandlingsmuligheder hos børn og unge
med tandmangel som alternativ eller supplement til protetiske løsninger.
MATERIALER OG METODER – Søgning i faglitteraturen efter oversigtsartikler, hvori ortodontiske løsninger på tandmangel er sammenlignet med protetiske
løsninger samt præsentation af patienteksempler til illustration af ortodontiske eller interceptive behandlinger ved tandmangel.

RESULTATER OG KONKLUSION – Der blev fundet to oversigter omhandlende agenesi af den laterale maksillære incisiv, hvoraf det ene var baseret på fem studier, som sammenlignede ortodontisk lukning med protetisk behandling. Det andet arbejde var et Cochrane review. Der blev ikke fundet tilsvarende
studier med fokus på agenesi af præmolarer. Egne patienteksempler viser spontane effekter af rettidig ekstraktion af mælketænder ved hjørnetandsektopi
eller agenesi af præmolarer. Patienteksempler viser ortodontisk lukning ved agenesi af den laterale maksillære incisiv, ved agenesi af den mandibulære 2. præmolar eller ved agenesi af flere præmolarer i samme kvadrant. Det konkluderes, at ortodontisk lukning og protetisk erstatning er ligeværdige løsninger, som begge kan give et tilfredsstillende resultat. Den ortodontiske
lukning er mindst invasiv og vedligeholdeses-fri. Tidlig diagnostik og tværfaglig behandlingsplanlægning tilpasset det enkelte individ er forudsætningen
for et godt behandlingsresultat.
Original languageDanish
Article number1507
JournalTandlaegebladet
Volume124
Pages (from-to)2-14
Number of pages13
ISSN0039-9353
Publication statusPublished - Feb 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 201988380