Blik på undervisning

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

  • Jeppe Bundsgaard
  • Thomas Illum Hansen, Nationalt Videncenter for Læremidler, Denmark
Der er mange forestillinger om, hvad der foregår i danske folkeskoler, og hvordan undervisningen er tilrettelagt. Men vi har hidtil haft begrænset empirisk viden om, hvad der faktisk var tilfældet. Derfor satte vi os for at svare på spørgsmålet om, hvad der kendetegner undervisning og elevaktiviteter på baggrund af systematiske observationer på de skoler, der deltog i demonstrationsskoleprojekterne.
Studiet er et observationsstudie på de 14 skoler, hvor undervisningen i op til 16 klasser blev observeret over en hel dag. Observationerne blev kategoriseret således, at den dominerende aktivitetsform og opgavetype blev identificeret for hver undervisningssession.
Resultaterne peger på, at undervisningen særligt i dansk og matematik i meget høj grad er tilrettelagt som individuelt arbejde, typisk med træningsopgaver, mens naturfag og kulturfag har en højere grad af gruppearbejde og et større omfang af konstruerede problemopgaver og virkelighedsnære opgaver.
Kapitlet præsenterer både resultaterne af undersøgelsen og den udvikling af metoder og redskaber til observation og kategorisering af mønstre i undervisningen, der gør det muligt at indsamle og bearbejde empiri om undervisningsmønstre kvantitativt som del af en effektmåling.
Original languageDanish
Title of host publicationSkoleudvikling med IT : forskning i tre demonstrationsskoleforsøg I
EditorsJeppe Bundsgaard, Marianne Georgsen, Stefan Graf, Thomas Illum Hansen, Charlotte Krog Skott
Number of pages37
Place of publicationAarhus
PublisherAarhus Universitetsforlag
Publication year2018
Pages106-142
Chapter5
ISBN (print)978 87 7184 412 2
ISBN (Electronic)978 87 7184 720 8
Publication statusPublished - 2018
SeriesDidaktiske studier
Volume3
ISSN2446-4546

    Research areas

  • Komepetenceudvikling, It-didaktik, Folkeskole, Grundskole

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 104133768